Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
HjemFagForvaltning

Forvaltning

Gravearbeid shutterstock_737822464

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

Samarbeidsprosjekt

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG) ble etablert i 2013 og er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen. På disse sidene får du vite mer om forumet, nyheter om arbeidet med ledninger i grunnen og viktige dokumenter.

Fotgjengerfelt iStock_000018381492Large-1024x687

VEGJUS.NO

Samarbeidsprosjekt

VEGJUS.NO siden innholder rettskilder, håndbøker, nyttige lenker + mulighet til å stille spørsmål i forbindelse med saksbehandling. 

https://www.vegjus.no

shutterstock_261177431

KOSTRA Samferdsel

Arbeidsgruppene i KOSTRA har ansvar for å innhente informasjon om, og utarbeide statistikk på, sitt område. Gruppene er sammensatt av representanter fra ulike offentlige etater, og fagdepartementer fra de respektive områdene. I tillegg deltar eventuelle andre interessenter som bestemmes konkret for den enkelte arbeidsgruppen.

TØI RAPPORT BILDE

Smart mobilitet

Samarbeidsprosjekt

VBT deltar i arbeid med micromobilitet i et sammenhengende og fleksibelt transportsystem.  

TØI har i sin rapport sett på erfaringer med lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.

Bru shutterstock_1015776952

Digitalisering av veglister

Samarbeidsprosjekt

Første versjon av et nytt system som skal digitalisere og forenkle ajourføring av veglister er lansert. ​VBT har deltatt aktivt i arbeidsgruppene for utvikling av digitale veglister.  

Statens vegvesen ber oss formidle brukerinformasjon til den nye digitale løsningen og arrangerer egne introduksjonsmøter for våre medlemmer.