Det kommunale vegnettet utgjør 43 % av det offentlige vegnettet. 25 % av de kommunale veiene er i VBT kommunene. 50 % av Norges befolkning bor i en VBT kommune.