Ideen til VBT ble skapt på et vegseminar i Bodø den 10. – 11. september 1987.  Bergen, Bodø, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim var representert.

Initiativet ble fulgt opp og VBT Vegforum for byer og tettsteder hadde sin første samling i Drammen 3. – 4. mars 1988.  Til dette møtet presenterte Drammen kommune en skisse for et formalisert samarbeid.  Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Gjøvik, Kristiansand, Lillehammer, Oslo, Stavanger og Trondheim var representert.  Byingeniør i Trondheim Hans Sørum ble valgt til første leder av forumet.

VBT ønsket opprinnelig at NKF skulle ta seg av sekretærfunksjonen, men da de ikke hadde kapasitet, besluttet forumet å engasjere konsulentfirmaet Kjell Bruer v/Jørn Gjennestad som sekretær.  Avtalen ble formelt behandlet på møte i Trondheim den 14. – 15. juni 1990.  

Fra 2006 har VBT anskaffet sekretærfunkjonen gjennom offentlig anskaffelse der kontraktene er på 2 år med opsjon på 1 + 1 år. ByTheVeg as v/Turid Åsen har vært innleid siden 2006.

I 2010 fikk VBT eget orgaisasjonsnummer og driften blir revidert av autorisert revisor.  

Dagens medlemmer er kommunene Arendal, Asker, Bergen, Bodø, Bærum, Dram­men, Fredrikstad, Gjøvik, Haugesund, Karmøy, Kristian­sand, Lilleham­mer, Lillestrøm, Moss, Oslo, Porsgrunn, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Skien, Stavan­ger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund (25 kommuner).