2024


Vegteknisk institutt - Velkommen til Stein i vei 2024!
Stein i vei arrangeres for 38. gang og i 2024 er arrangementet lagt til Bodø og hotell Scandic Havet.
Mandag 12. februar blir det spennende utflukt til det som i dag er en flyplass, men som skal bli en helt ny bydel. 

Konferansedagene, tirsdag 13. og onsdag 14. februar, vil gi oss en oppdatering av tekniske standarder og krav,
men også gi refleksjoner over hva klimaendringene betyr for bransjen.

FOR MER INFORMASJON OG PROGRAM: 

https://www.norskbergindustri.no/contentassets/72ef5fc96f0c4e38aa04abac1d0def15/2024.02-stein-i-vei-program-4.pdf


NTNU planlegger for en ny runde av Etter- og videreutdannings (EVU) kurset BA6061 Drift og vedlikehold av veger. Kurset er tenkt som et fordypningstilbud for de som driver med, eller trenger en dypere forståelse av drift og vedlikehold (vegforvaltere, entrepenører, rådgivere, planleggere)

Kurset har tidligere fått meget gode tilbakemeldinger og NTNU planlegger for en ny runde med to fysiske samlinger med forelesninger, øvinger, laboratorieundervisning og mer.  Siden vi har fått mange nye folk i bransjen kan det være vært å vite om dette kurstilbudet.

Informasjon finner dere her: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv22990


Invitasjon til kurs i bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering - Kampanje VBT 

Rambøll har i samarbeid med Tekna utviklet et kurs i bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering.

Kurset går over 3 dager og kombinerer korte presise foredrag med diskusjon og samhandling mellom deltakerne.

Målet med kurset er å styrke prosjektledere og andre aktører som spiller en nøkkelrolle i å gjøre byer og tettsteder i Norge klimarobuste.

Kurset gikk av stabelen i oktober 2023 med 36 deltakere fra fylkeskommuner, kommuner, Statens Vegvesen, konsulentfirmaer, utbyggere, landskapsarkitekt- og arkitektfirmaer og fikk strålende tilbakemeldinger!

Kurset inkluderer blant annet foredrag fra NVE, Climate Risk advisory, Metrologisk institutt, Direktoratet for byggkvalitet, Henning Larsen Architects, Skien kommune og Oslo kommune

Les mer her: Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering (tekna.no)

Grunnet populariteten til kurset vil kurset avholdes 2 ganger i året fremover

Neste kurs går av stabelen allerede 21. Mars

Kursdager er: Torsdag 21. mars, onsdag 17. og torsdag 18. april.


Vegteknisk institutt

Vi skal holde en fagdag i Øvre Eiker, Rådhuset i Hokksund, 4. april 2024:

https://veiteknisk.no/kursing/fagdag--drift-og-vedlikehold-av-kommunale-veger

Om noen av VBT-medlemmene er interessert/ behov så er de hjertelige velkomne!


Statens vegvesen - Den digitale veien 
10. - 11. april i Trondheim.


Norsk vegteknisk forening (Nordisk vejforum)

Via Nordica, en kongress i regi av NVF, skal holdes i København, 11-12 (13) juni 2024. Registrering til kongressen har åpnet, Via Nordica 2024 - Welcome. Merk at kongressavgiften stiger den 1. februar 2024, og at det er en teknisk tur 13. juni med et begrenset antall plasser.


Syklistenes landsforening

Den nasjonale sykkelkonferansen, Nord-Jæren 4. - 6. september 2024

I september 2024 møtes kommuner, myndigheter, politikere, forskere og by- og tettstedsutviklere på Nord-Jæren for å forme fremtidens bærekraftige mobilitet og sunne livsmiljøer.