VBT året

VBT satser på et aktivt, utviklende og faglig innholdsrikt år for medlemmene.

Strategiplan – Årsplan

Strategiplan 2021-2025 og årsplan for 2021 er vedtatt på årsmøtet og lagt ut på intranett.

Sommermøte Gjøvik 2021

Gjøvik inviterer til sommermøte den 15 - 17 september 2021. året

Fokusområder

Stikkord - Grensesnittprosjektet - Oppfølging ny ledningsforskrift - VEGJUS.NO - Digitalisering - Vann fra veg - Nordisk storbykonferanse bydrift - Nullvekst i biltrafikken - konsekvenser

Velkommen til VBT

  • VBT ønsker å være en aktiv bidragsyter innen kommunal vegforvaltning
    VBT er et fagnettverk for større bykommuner i Norge.  Fagområdene er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale gater og plasser.   VBT er en arena for erfaringsutveksling, felles fagutvikling og kompetanseoppbygging.  VBT opptrer som talerør for medlemskommunene overfor myndigheter, fagmiljøer og andre samarbeidspartnere i saker der dette er hensiktsmessig. Dagens medlemmer er kommunene Arendal, Asker, Bergen, Bodø, Bærum, Dram­men, Fredrikstad, Gjøvik, Karmøy, Kristian­sand, Lilleham­mer, Moss,...
    Les mer

Facebook side

Siste nytt

Se alle