NÅVÆRENDE STYRE 

Styreleder Joakim Hjertum, Oslo kommune

Nestleder Petter Brusevold Fjeld, Lillestrøm kommune

Styremedlem Eirunn Haugstad, Tønsberg kommuna

Styremedlem Thomas Nøklegård, Porsgrunn kommune

Styremedlem Martin Martinsen, Asker kommune

Styremedlem Roger Hagestuen, Trondheim kommune

Varamedlem Liv Eva Wiedswang, Bærum kommune

 

Daglig leder i VBT er Turid Åsen - innleid fra ByTheVeg as