Vegforum for byer og tettsteder (VBT) og NKF Veg og park har gått sammen om å utvikle VEGJUS.NO.

Ressursgruppen består av representanter fra de to foreningene. 

VEGJUS.NO konferansen arrangeres en gang i året og er en viktig del at satsningen med å tilby en møteplass for økt kompetanse innen vegforvaltning.

VEGJUS.NO er ment som et hjelpemiddel i saksbehandlingen basert på erfaringer og praksis fra de som er bidrar. Den enkelte kommune/fylkeskommune står ansvarlig for det svar som blir gitt til innbyggerne. 

Nettstedet gir gjennom en tematisk oppbygging tilgang til regelverk og gode eksempler på saksbehandling. Du finner eksempler på brevmaler og informasjonsfoldere.

Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål gjennom å lete på nettsiden, kan du sende inn et spørsmål. Spørsmålet vil bli sendt ut til en ressursgruppe som bidrar til å gi svar så fort som mulig. Spørsmål og svar publiseres og danner grunnlag for nye tema på nettsiden. På denne måten vil VEGJUS.NO fortløpende bli utviklet til å omfatte så mange tema som mulig innen vegforvaltningen.