Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG) ble etablert i 2013 og er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen. På disse sidene får du vite mer om forumet, nyheter om arbeidet med ledninger i grunnen og viktige dokumenter.

Med ledninger og annen infrastruktur i grunnen menes anlegg som gjelder strøm, vann, avløp, elektronisk kommunikasjon, fjernvarme, gass, søppelsug og bergrom.

Forumet gjennomfører normalt tre medlemsmøter i året. I tillegg avholdes en workshop over tema hvor det er behov for særlig fordypning.

Lenke til referater og presentasjoner.

2023:

VBT deltar i to prosjekt som er tilknyttet SLG:

  • Arbeidsgruppe for avklaring av krav til samarbeid, sikkerhet og komprimert utførelse av grøfter.
  • Revisjon av standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag.