Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG) ble etablert i 2013 og er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen. På disse sidene får du vite mer om forumet, nyheter om arbeidet med ledninger i grunnen og viktige dokumenter.

Med ledninger og annen infrastruktur i grunnen menes anlegg som gjelder strøm, vann, avløp, elektronisk kommunikasjon, fjernvarme, gass, søppelsug og bergrom.

Forumet gjennomfører normalt tre medlemsmøter i året. I tillegg avholdes en workshop over tema hvor det er behov for særlig fordypning.

Lenke til referater og presentasjoner.