OPPDATERING AV VEGLISTENE VÅR 2024
 

Månedlige utgivelser av veglistene

Fra og med 1. mars 2024 vil veglistene utgis hver måned. Publisering vil skje den 1. i hver måned, eller ved første virkedag etter den 1. Fristen for å sende inn endringer vil være den 20. i hver måned. Endringer som er sendt inn innen denne tid kan påregnes å komme med i førstkommende utgivelse. Ved store endringer eller i forbindelse med høytider kan det være at endringen blir med i neste utgivelse.

Månedlige utgivelser av veglistene vil bidra til vesentlig kortere ledetid fra vegeier sender inn en endring, og til endringen er publisert i veglistene og tilgjengelig i bl.a. Vegkart.no og Ruteplanlegger som transportnæringen bruker. For vegeier vil månedlige utgivelser medføre flere gevinster, blant annet vil det bli enklere for vegeiere å regulere faktorer som gir kontroll på belastning og slitasje, drift, vedlikehold og investering på sine veger.

Endringer skal i hovedsak sendes inn av vegeier i Vegportalen, den nye digitale løsningen for veglister. Dersom vegeier ikke har mulighet til å sende inn endringer i Vegportalen, kan vedkommende ta kontakt med sin saksbehandler for å få registrert endringene på den «gamle måten».

Alle vegeiere (kommuner og fylkeskommuner) vil få tilsendt et brev fra saksbehandler som informerer om månedlige utgivelser av veglistene og tilhørende frister innen kort tid. Brevet informerer også om Vegportalen og hvordan man får tilgang til løsningen.

Utrulling av Vegportalen til kommuner og fylkeskommuner
Vi tilbyr et eget utrullingsløp på Teams for alle vegeiere, og har valgt å gjennomføre løpet fylke for fylke. Vegeierne i Agder og Innlandet fylke gjennomførte utrullingsløpet før jul. Vi er nå i gang med utrullingen av Vegportalen til vegeierne i Møre og Romsdal fylke, og fortsetter med vegeierne i Nordland fylke i slutte av januar. Vi håper på å få rundet alle fylkene til sommeren, og at vi da har fått bistått alle som ønsker med å ta i bruk den nye løsningen.  

Vi ser at utrullingsløpet har en positiv effekt på antall brukere. Per i dag har 110 kommuner og fylkeskommuner tatt i bruk Vegportalen, hvor hovedandelen av disse er i de fylkene som har gjennomført utrullingsløpet.

Se oversikt over kontaktinformasjon og opplæringstilbud ved spørsmål om Vegportalen.