OPPDATERING AV VEGLISTENE HØST 2023
 

Ny løsning for veglister – Vegportalen
Juni 2023 ble første basisversjon av Vegportalen lansert, som er en ny digital løsning for veglister. Vegportalen er en felles digital arbeidsflate for vegeiere og Statens vegvesen for registrering og saksbehandling av endringer i bruksklasse på offentlig veg. 

Vegportalen er et viktig verktøy for effektivt samarbeid og smidig samhandling, som i betydelig grad vil forenkle arbeidet med oppdatering av veglister. Som vegeier kan du når som helst logge deg inn i Vegportalen for å se og redigere kommunens veger. Det samme gjelder for din saksbehandler i Statens vegvesen, som når som helst kan logge seg inn i Vegportalen for å se og behandle endringene som sendes inn av deg, og videre sende godkjente endringer til NVDB.


Oppdatering av veglistene høsten 2023
Vegportalen legger til rette for at oppdateringer kan gjøres hyppigere enn i dag. Prosjektet Digitale veglister arbeider med å få på plass hyppigere oppdateringer av de offisielle veglistene på sikt, og har som mål å få til månedlige revisjoner, forhåpentligvis fra våren 2024. Per nå oppdateres veglistene kun to ganger i året, ca. 1. mai og 1. november. Neste oppdatering av de offisielle veglistene er satt til 1. november 2023.

Alle kommuner og fylkeskommuner mottok brev fra sin saksbehandler i Statens vegvesen i uke 25, med informasjon om overgang til ny løsning for veglister og frist for å sende inn endringer.

Fristen for å sende inn endringer før neste oppdatering er 22. september 2023. 

Dersom kommunen har endringer som skal registreres før fristen, kan du sende disse inn direkte i den nye løsningen Vegportalen eller via saksbehandler på samme måte som tidligere. Ønsker du å sende inn endringer som tidligere og har behov for excel-ark for oppdatering av vegnettet, kan dette fås ved å kontakte saksbehandler på e-post. Du kan også sende en henvendelse til veglister@vegvesen.no, som er saksbehandlernes felles e-postboks.

For å sende inn endringer i Vegportalen, må kommunen gi deg tilgang til enkelttjenesten «Vegportalen – veglister» i Altinn. Se vedlagt mal «Kom i gang med Vegportalen» som viser hvordan du sender en forespørsel om tilgang til kommunen i Altinn.

Opplæring og support
Vegportalen skal være et brukervennlig og intuitivt arbeidsverktøy. Hjelpeikoner gir god veiledning mens man redigerer sine veger, og validering vil hindre vegeier i å sende inn ugyldige verdier. Ved å klikke på «Hjelp» øverst i menybaren, tas du til en samleside med bl.a. gode begrepsforklaringer, veiledning og ofte stilte spørsmål. 

Første del av e-læringspakken til Vegportalen er nå tilgjengelig via denne linken: https://rise.articulate.com/share/QeH99rppqL8XS9jj9yvAwnlfLMJNGqdP#/

Første del består av 4 videosnutter som viser:
1. Finn Vegportalen og logg på
2. Finn riktig vegliste og vegen du skal endre
3. Endre bruksklasse og vogntoglengde på en veg
4. Åpne opp for modulvogntog, 12/65 mobilkran og 12/100 vegnett på en veg

Vi skal produsere flere videosnutter som en fortsettelse på denne e-læringspakken. Tema for disse vil være hvordan man splitter en veg og hvordan man slår sammen flere vegstrekninger.

Link til e-læringspakken finner man også direkte i Vegportalen. Klikk på «Hjelp» i menybaren, så ligger linken øverst på siden.

Send en henvendelse til vegportalen@vegvesen.no dersom du har spørsmål, opplever tekniske problemer eller ønsker hjelp til å komme i gang med Vegportalen.