KOSTRA-samferdsel

12 av VBT kommunene er med i ASSS og utveksler nøkkeltall innenfor veg. VBT blir jevnlig oppdatert om arbeidet her.