VBT har samarbeidet med Prosjekt Norge om en workshop for de som leder eller jobber med byggeprosjekter i kommunene. Prosjekt Norges ambisjon er at prosjektbaserte næringer i Norge skal ligge i fremste rekke internasjonalt innen verdiskapende og kostnadseffektiv prosjektgjennomføring. De store utdanningsinstitusjonene er eiere av Prosjekt Norge og vi får en mulighet til å jobbe nært opp til forsknings og utdanningskompetanse innen prosjektfaget. Workshopen blir i Harstad 25 – 26 april, invitasjon kommer.