VBT har utarbeidet en mal for som kommunene kan bruke for å lage retningslinjer for ledningsarbeider i og ved kommunal veg. Til malen følgen en begrunnelse for presiseringer og tillegg til Samferdselsdepartementets veileder til ledningsforskriften. Mal m/berunnelse er sendt ut til medlemmene. Dokumentene er tilgjengelig ved innlogging på medlemssiden.