2024


Norsk vegteknisk forening (Nordisk vejforum)

Via Nordica, en kongress i regi av NVF, skal holdes i København, 11-12 (13) juni 2024. Registrering til kongressen har åpnet, Via Nordica 2024 - Welcome. Merk at kongressavgiften stiger den 1. februar 2024, og at det er en teknisk tur 13. juni med et begrenset antall plasser.


Syklistenes landsforening

Den nasjonale sykkelkonferansen, Nord-Jæren 4. - 6. september 2024

I september 2024 møtes kommuner, myndigheter, politikere, forskere og by- og tettstedsutviklere på Nord-Jæren for å forme fremtidens bærekraftige mobilitet og sunne livsmiljøer.