2023

Trafikksikringsforeningen - Høsten 2023

 Arbeidsvarsling frokostseminar + Online kurs i vei og brurekkverk

Syklistforeningen 28 september kl 13:00 - 13:45

Nettseminar: Enkle grep for økt aktiv transport Hvordan kan kommuner tilrettelegge for sykling, på en rimelig, rask og enkel måte - for sine innbyggere? 

Statens vegvesen 18 okt kl 09:00 - 15:30 

Program VegDim seminar 2023. Demonstrasjon og anvendelse av det digitale dimensjoneringssystemet og analyseverktøyet ERAPave PP samt plan for implementering, i tillegg til omtale av noen sentrale faglige tema. Vi har et max antall på ca 100 personer i auditoriet, så det er først til mølla. Det er kun mulig med fysisk deltagelse. 

Påmelding: https://forms.office.com/e/r5rScCvGBL Sted: Pirsenteret, Havnegata 9, Trondheim

Rambøll og Tekna 19 okt + 15 - 16 nov 

Rambøll og Tekna har i samarbeid utviklet et nytt kurskonsept innen bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering – fordi vannet berører så mange samtidig og ingen klarer å løse klimautfordringene alene, må vi finne løsningene i fellesskap. 

Rabatt til medlemmer av VBT.

NKF 15 - 16 nov 

NKF arrangerer Vinterdrift 2023

Insight Energi 28 - 29 nov

Insight Energi arrangerer Veg og gatebelysningskonferansen 2023