VBT året 2017

VBT satser på et aktivt, utviklende og faglig innholdsrikt år for medlemmene i 2017

Strategiplan 2017 – 2021 – Årsplan 2017

Strategiplan og årsplan for 2017 er vedtatt på årsmøtet og lagt ut på intranett.

Sommermøte Skien 14 -16 juni 2017

Skien inviterer til sommermøte 2017

Fokusområder 2017

VBT jobber videre med implementering av felles veileder for graving med utgangspunkt i Vegloven og forskriften. Arbeidet skjer gjennom deltakelse i den interdepartementale arbeidsgruppen Nettsted for VEGJUS.NO er etablert i samarbeid med NKF. Den første konferansen er gjennomført med 114 deltakere. I tillegg starter grensesnittprosjektet opp igjen og vi prøver å påvirke til en enhetlig ansvarsdeling av vegnettet. Veglysveilederen skal oppdateres i 2017 også her er NKF med i prosjektgjennomføringen. VBT vil besøke Gøteborg til høsten.

Velkommen til VBT

Siste nytt

Se alle