Meld deg på her

VBT har i løpet av året hatt kontakt med Trafikksikkerhetsforeningen og vi ønsker å sammen se på muligheten for en møteplass for de som jobber med å utarbeide og godkjenne arbeidsvarslingsplaner på kommunale trafikkområder. Vi håper samarbeidet kan bidra til at vi får en arena der arbeidsvarsling i byområder og kommunale trafikkområder får større fokus både overfor sentrale myndigheter og utstyrsleverandører.

Les mer om Trafikksikkerhetsforeningen på deres hjemmeside.