Veileder i veibelysning

Prosjektet startet høsten 2017 og ble ferdigstilt til sommeren 2018

Denne veileder er en veiviser til økt forståelse for lys og en hjelp for kommuner i den lokale veilysforvaltningen.

Lys på vei og uterom

Og den skal vise aktuelle løsninger, med tilhørende administrative og tekniske konsekvenser, som gjør at kommunen kan treffe riktige valg ut fra lokale forhold.

Bærum, Drammen og Trondheim har bidratt i prosjektgruppen.

Zenisk as har vært  konsulent for prosjektet.