Veileder i veibelysning

Prosjektet startet høsten 2006 og ble ferdigstilt til sommermøtet 2008.

Denne veileder er en veiviser og en hjelp for kommuner som ønsker å gjøre endringer i den lokale veilysforvaltningen.

Veileder veibelysning endelig rapport

Og den skal vise aktuelle løsninger, med tilhørende administrative og tekniske konsekvenser, som gjør at kommunen kan treffe riktige valg ut fra lokale forhold.

Bærum, Drammen, Ålesund og Oslo sitter i prosjektgruppen.

Petter Kristiansen fra Veilyskompetanse AS er konsulent for prosjektet og Ellen Jepson har vært ansvarlig for layout.

NB Denne veilederen er under revisjon og ny versjon skal være klar sommeren 2018.