06.08.2007
Vinterdagene 2008, Beitosdølen 28 – 31 januar 2008 – en konferanse og utstilling om vinterdrift av veger

Bakgrunn
Statens vegvesen opprettet i 2006 et bransjenettverk for vinterdrift med deltakere fra entreprenører, maskin- og utstyrsleverandører, forskning og undervisning, Statens vegvesen og andre byggherrer (lufthavn, kommune).

I en hverdag preget av konkurranseutsetting og kontrakter er dette et faglig samarbeidsforum som skal sette fokus på fagområdet vinterdrift. Hensikten er å binde sammen fagmiljøene i Statens vegvesen og bransjen, og utveksle teknisk faglige erfaringer mellom miljøene.På denne måten vil vi styrke samarbeidet om forskning, utvikling og opplæring.

Vinterdagene 2008

I samarbeid med bransjenettverket vil Statens vegvesen arrangere en konferanse om vinterdrift på Beitostølen 28.-31. januar 2008. Konferansen heter Vinterdagene 2008, og vi ønsker å gjøre det til en tradisjon å arrangere slike vinterdager sammen med bransjen med jevne mellomrom i årene framover.

Vegforum for byer og tettsteder
Vegforum for byer og tettsteder som representerer 17 av landets største kommuner vil være representert og skal holde innlegg på konferansen.  Aktuelle tema som opptar kommunene kan meldes inn til redaksjonen.

Comments are closed.