06.06.2007
Vegforum for byer og tettsteder åpnet sitt nye nettsted i Tromsø

Vegforum for byer og tettsteder (VBT) er stolte av å vise fram titt nye nettsted.  Nettstedet vil innholde nyheter og informasjon om aktivitetene som skjer i regi av forumet. Hovedsiden er åpen for alle, mens forumets medlemmer har egne sider der arkivverdige møtedokument, fagrapporter, erfaringsutvekslingsstoff osv. blir aktivert.

VBT samarbeider med NKF forum for veg og samferdsel om et kompetansenettverk de som jobber i kommunene kan diskutere veifaglige spørsmål på nettet. Link til kompetansenettverket er http://www.nkfnett.no/

Comments are closed.