06.08.2007
Vi ønsker Skedsmo kommune velkommen som nytt medlem i Vegforum for byer og tettsteder.

Kommunalteknisk avdeling i Skedsmo kommune har ansvaret for driften og vedlikeholdet av kommunens veinett. Veinettet omfatter 170 km veier, 37 km fortau og 46 km gang-/sykkelveier. Kommunalteknisk avdeling har også ansvaret for veilyset på kommunale og fylkeskommunale veier samt kommunale p-plasser.

Roger Solli er vår kontaktperson i kommunen Rogers@skedsmo.kommune.no
Tlf   : 66938418/ 41479026
Fax :66938416

Comments are closed.