Prosjektgruppen som jobber med veilysveilederen er nå i sluttfasen av sitt arbeid.

Som tidligere annonsert i programmet vil gjennomgang og innspill til veilysprosjektet være et av temaene.  Petter Kristiansen som er innleid til dette prosjektet har sendt over en foreløpig versjon av veilederen.  Denne danner grunnlaget for gruppeoppgavene i Tromsø.  Oppgavene med inndeling av grupper samt veilederen følger vedlagt. Det er fint om dere setter av litt tid til å se på veilederen i forkant.

Comments are closed.