07.09.2010
Vegholderansvar for gang- og sykkelveger og vegbelysning

VBT sendte den 22. juni i år formell henvendelse til Samferdselsdepartementet angående ansvaret for gang- og sykkelveger og belysning langs fylkesveger. Henvendelsen ble fulgt opp med støtte fra Statistisk sentralbyrå, KOSTRA-samferdsel.

Nå har Samferdselsdepartementet sendt brev med henvisning til vår henvendelsen og grensesnittrapporten over til Vegdirektoratet og ber om tilbakemelding fra de i løpet av september.

Comments are closed.