02.10.2008
Vegforum for byer og tettsteder inviterer til konferanse på Quality Airport Hotell Gardermoen 12. – 13. november 2008

Vegforum for byer og tettsteder inviterer til konferanse på Quality Airport Hotell Gardermoen 12. – 13. november 2008

Programmet er en kombinasjon av faglige innlegg og erfaringsutveksling. Vi ønsker oss et samspill mellom deltakere med lang erfaring og nytilsatte.

Fra programmet kan nevnes:

Kvalitetsteori EFQM og Eier/forvalterhåndbok v/Jan Henrik Borgersen

 
Kontraktsformer – Veilederen v/Anne Kristin Mortensen Sandnes kommune

 

Eksempel på kontraktsstyring Statens vegvesen v/Torgeir Leland Statens vegvesen

 

Utsetting av drift og vedlikeholdsoppgaver i Bærum v/Kurt Bøystad Bærum kommune

 

Eksempel på kontrakt i Bergen v/Atle Kleppe, Bergen kommune

 

Erfaringer fra entreprenør v/MESTA as

 

SAMKOM – Dansk fagnettverk organisering og oppgaver v/Mette Dam Mikkelsen Vejdirektoratet

 

Partnering kommunale tjenester m/ eksempler fra Danske kommuner v/Mette Dam Mikkelsen Vejdirektoratet
Gruppeoppgaver og sosialt program

Påmeldingsfrist: 17. oktober 2008

Comments are closed.