20.10.2010
VBT har nå sendt brev til Departementene og gitt sitt syn på brevet som ble sendt til kommunene. Brevet er utarbeidet i samarbeid med NKF Veg og trafikk. Departementet sendte ut brev til fylkene og kommunene angående tilrettelegging for bredbånd. De faglige anbefalingene i veilederen bør vel være gjenstand for diskusjon i VBT.

SVARBREV fra VBT dater 10.01.2011

BREV fra Departementene datert 27.09.2010

VEILEDER NEXIA rapport datert 12.03.2010

Comments are closed.