24.08.2010
Det var to ting Gunnar Eiterjord fra Rogaland fylkeskommune skulle gi en tilbakemelding på etter sommermøtet i Bodø. Det ene var rammetilskuddet og overføring av midler ved omklassifiseringer. Det andre var holdninger til ulike praksis når det gjelder vegholderansvar fylkene imellom (belysning g/s-veger osv.)

Eiterjord gir følgende svar:

Vi har drøftet dette i arbeidsutvalget for samferdselssjefkollegiet og saken blir nå i høst løftet videre opp politisk dvs. mot fylkesordførerkollegiet. De foreløpige konklusjonene våre var:

 

  1. Ved omklassifiseringer må den enkelte fylkeskommune gjøre en konkret vurdering vedr. overføring av midler.
  2. Når det gjelder ansvar for belysning og G/S-veger så er holdningen at så lenge fylkeskommunene ikke har fått kompensert økonomisk, så kan vi ikke på generelt grunnlag anbefale å overta ansvar fra kommunene. Om enkelte fylkeskommuner likevel vil gjøre det, så er det deres sak.

Comments are closed.