18.06.2008
17 deltakere var den 24 – 26 september på VBTs første studietur til Malmö. Malmö stad hadde laget et spennende program for turen med inspirasjon fra tidlig morgen til sent på kveld.

Deltakerne fikk høre om Malmös stadsmiljöprogram, om lyssetting i sentrum, uttesting av fugemateriale, byfornyelsesprosjekter og samarbeid om sentrumsdrift mellom kommune og næringsliv.

Inspirerende foredragsholdere og aktive deltakere førte til en vellykket tur. Deltakerne var i evalueringen samstemte i at VBT burde fortsette å arrangere studieturer.

Evaluering, bilder og presentasjoner legges så snar de foreligger ut på vår intranettside.

Comments are closed.