16.09.2007
Grensesnitt i vegforvaltningen

Vegforum for byer og tettsteder besluttet på årsmøtet i 2007 å starte prosjektet ”Grensesnitt i veiforvaltningen”.

Prosjektgjennomføringen styres av en prosjektgruppe som består av Per Kjelsaas fra Kristiansand kommune og Per Olav Holmstrøm fra Lillehammer kommune.

Spørreskjema for å kartlegge gråsoner i medlemskommunene er sendt ut via epost. Skjemaet finnes også i arkivet på intranett. SVARFRIST 5. oktober 2007.

Comments are closed.