04.07.2010
– Brev samferdselsdepartementet ansvar g/s og belysning fylkesveger. – Referat fra styremøte 9. juni 2010. – KS-representanter strategi gående – Studietur London

VBT har nå sendt formell henvendelse til Samferdselsdepartementet angående ansvaret for gang- og sykkelveger og belysning langs fylkesveger. Henvendelsen følges opp med tilsvarende fra Statistisk sentralbyrå, KOSTRA-samferdsel.

Referat fra styremøtet den 9. juni er lagt på intranett.

Bergen v/Arne Nilssen og representant fra Bærum kommuner har sagt seg villige til å være KS sine representanter i Statens vegvesens prosjekt for å utvikle en strategi for gående. VBT ble bedt om å finne representanter.

Studieturen til London er utsatt til 6 – 8 oktober.  Det er fortsatt ledige plasser og for nye deltakere er fristen satt til 25. august. Ta gjerne kontakt så snart som mulig, ny invitasjon sendes ut tidlig i august.

GOD SOMMER ALLE SAMMEN!

Comments are closed.