14.06.2007
Sommermøtet 2007 er blitt avviklet i Tromsø. Fokus har vært generell erfaringsutveksling og veilysveilederen. Tromsø har laget en fantastisk ramme rundt arrangementet.

Vegforum for byer og tettsteder arrangerer sommermøte for 18. gang i Tromsø.  Det er 38 påmeldte til årets møte og det er det meste som har vært på et møte i VBT-regi.  Vi ønsket velkommen til representanter fra Sandnes og Fredrikstad som er nye medlemmer i år.

Årsmøtesakene var ikke en del av programmet siden disse ble behandlet på vintermøtet på Gardermoen.

Comments are closed.