Nå er presentasjonene fra sommermøtet lagt i arkivet. De finnes under kategori 2015 Trondheim

Rolf Brødreskift har sendt rapport som ble skrevet etter forsøks ordningen med sweeper i vinterdriften på gang/sykkelveger i Trondheim.

Legger også ved strategiplan som er laget av Miljøpakken når det gjelder sykkelsatsningen i Trondheim, hvis noen skulle ha inntresse av den.

Comments are closed.