05.05.2008
Takk til Stavanger for et flott sommermøte og 20-års jubileum.

Utkast til referat og presentasjoner er nå lagt ut på intranett. Kommentarer til referatet sendes sekretæren innen 1 uke.

Comments are closed.