27.01.2008
Årsmøtepapirer. Medlemsnytt: Spørreundersøkelse programvare. Ekstern opplæring: Salt SMART 22. februar 2008.

Alle årsmøtepapirene er nå lagt ut under samlinger på intranett.  Vel møtt på Gardermoen!

Fredrikstad har oppsummert resultatene fra spørreundersøkelsen om programvare.  Regnearket er lagt på medlemssiden til Fredrikstad.

Bransjenettverk vinterdrift.  Invitasjon om seminar salt SMART 22. februar er lagt inn under fagutvikling.

Comments are closed.