01.02.2010
Drift og vedlikehold av fortau i Kristiansand. Brev fra Narvik kommune angående bredbånd i grunne grøfter.

Etter forespørsel i årsmøtet har Kristiansand kommune sendt over sak om overtakelse av drift og vedlikeholdsansvar for fortau i Kvadraturen.

Narvik kommune har sendt oss kopi av brev til utbygger av bredbånd der de henviser til gravereglene og VBTs holdning til grunne grøfter.

Begge sakene er lagt inn på kommunesidene og kategorisert under fagtema på følgende link: FAGTEMA

Oppfordrer samtidig medlemmene til å sende over aktuelle saker slik at de kan deles på intranett.

Comments are closed.