03.12.2008
Diskusjon veilys – Møter Vegdirektoratet og KOSTRA – Påminnelse årsmøte

Veilys-diskusjon
Drammen kommune har startet en erfaringsutveksling angående ansvaret for veilys langs fylkesveier.  Innleggene blir fortløpende samlet i et dokument på intranett. Følg linken: https://www.vegforum.no/index.cfm?tmpl=advdoc/documentlist&advdocid=157.

Møte Vegdirektoratet
VBT var i møte med Vegdirektoratet og presenterte grensesnittrapporten den 18 november.  Vår hovedkontak var desverre syk men vi fikk avviklet møte med 3 personer fra Vdir som steppet inn på kort varsel.  Møtet ble en innledning til videre oppfølging og vi prøver å få en egen oppfølgingssak på dette til årsmøtet den 22 januar.

Møte KOSTRA
Sekretæren møtte på vegne av VBT og KS den 26 november.  KOSTRA-samfersel ønsker å starte en gruppe på fylkesnivå for å foreta en kvalitetsgjennomgang av KOSTRA-rapporteringen innenfor veisektoren. I påvente av en evt. etablering av et ASSS-samarbeid fikk vi gjennomslag for en tilsvarende gruppe for kommunal vei. Det vil bli sendt ut et brev fra SSB med oppfordring om å starte dette arbeidet.

Minner om årsmøte 22 januar
Fint med innspill til årsplanen for 2009 og strategiplanen 2009 – 2012.  Hvilke prosjekter ønsker dere blir satt inn i prioriteringslisten? Har dere forslag til reisemål for studieturen? Hva med tema på VBT-skolen? Generellt hva er det viktigste VBT skal bidra med i årene som kommer?

Comments are closed.