07.10.2007
Vegforum for byer og tettsteder inviterer til konferanse på Quality Airport Hotell Gardermoen 14. – 15. november 2007

Programmet er en kombinasjon av faglige innlegg og erfaringsutveksling. Vi ønsker oss et samspill mellom deltakere med lang erfaring og nytilsatte.

Program komité
Bjarne Dale, Bergen kommune, Trygve Petter Nilsen, Stavanger kommune og Turid Åsen Olsgård, sekretær VBT

Kursavgift
Kursavgiften regnes ut fra selvkostprinsippet og vil avhenge av antall deltakere på kurset. Ut fra erfaringer fra i fjor utgjør dette ca kr 2 500,- pr deltaker.

Hotell
Helpensjon pris pr. pers. pr. dag i enkeltrom kr 1 610,-
Dagpakke pr. person pr dag for ikke boende, samt siste dag for boende: kr 535,-

Reise
Reise til og fra Gardermoen er ikke inkludert. Nettbuss tilbyr avgang hvert kvarter (10, 25, 40 og 55 over hver time) fra Gardermoen til Quality Airport Hotell, pris kr 50,-.

Spørsmål om program og påmelding kan rettes til: VBT-sekretæren TURAO v/Turid Åsen Olsgård, turao@online.no, tlf. 901 85 571.

Påmeldingsfrist: 26. oktober 2007

Comments are closed.