16.08.2007
Norsk vegteknisk forening inviterer til seminar

Invitasjon til seminar i Bergen med tema Trafikant i by

Nordisk Vegteknisk Forbund, NVF ved Utvalg 22 – Utforming av veger og gater, inviterer til seminar i Bergen 20. – 21. september. Seminaret tar for seg aktuelle problemstillinger for de ulike trafikantgruppene i byen, deres behov samt eksempler på løsninger.

Seminaret henvender seg til ansatte i kommuner og stat samt konsulenter som arbeider med å finne løsninger for trafikantgrupper i bystrøk. Vi er opptatt av hvordan de ulike trafikantgruppene blir ivaretatt ved planlegging av gater og plasser i byen, hva som genererer det gode liv i byens rom og hvordan vi som planleggere kan finne de sikre og funksjonelle løsningene.

Følgende hovedtema vil bli belyst:

Eksempler på gode løsninger fra byer i Norge og Norden

Bybanen i Bergen

Bergensprogrammet

System, regelverk og prosess

Nye byrom og folks bruk av dem

Seminaret holdes på Clarion Hotell Admiral i Bergen.

For fullstendig program og påmelding: http://www.prosjekter.net/nvf/2007/www

Comments are closed.