15.12.2009
Rogaland og Hordaland fylkeskommuner har fremmet forslag om nedklassifisering av fylkesveger til kommunale veger fra 2010

Både Bergen kommune og Stavanger har hatt saker om dette til politisk behandling og saksframleggene og vedtak er lagt ut på intranett under et eget fagtema omklassifisering.

I Bergen kommune er saken ferdig politisk behandlet og klar for oversendelse til fylkeskommunen. Oppdatering av den videre saksbehandlingen skjer fortløpende.

For Stavanger sin del ble saken sendt til fylkeskommunen og som dere kan se i vedleggene har saken hatt en behandling i fylket, dette førte til et utsettelsesforslag og saken kommer derfor opp igjen på nyåret. Det vil derfor ikke skje noen omklassifisering fra 01.01.2010.

Saksframleggene fra de to kommunene er gode maler å følge for de andre medlemmene, dersom tilsvarende saker settes på dagsorden i din kommune.

Comments are closed.