11.03.2011
På årsmøtet ble det orientert om nytt veg og trafikktilsyn som også skal gjelde for kommunale veger.

Bakgunn for opprettelsen av tilsynet er er vist i vedlegg.
Nærmere informasjon og framdrift i saken følg link.

Comments are closed.