Da er årsmøtet ferdig og de nye aktivitetene i 2017 er allerede godt i gang. Veldig bra at medlemsmassen er aktiv og gjerne bidrar både i styret og i prosjektgruppene. Det legges fortløpende ting i arkivet på hjemmesiden, og det begynner å bli en omfattende fagdatabase.

I tillegg finner dere styringsdokumentene, og referater fra møtene våre.

Vil denne gangen nevne spesielt Bransjenettverk vinterdrift der det ligger mye vinterstoff, men også andre aktuelle driftsrelaterte nyheter. Kurt Bøystad er vår kontakt i prosjektet og han sender inn alle presentasjoner og referater fra møtene.

Comments are closed.