Det er i det siste blitt lagt ut en del nytt på intranett.

Dette er sammenstillinger av erfaringsutvekslinger, oppdaterte rapporter, styringsdokumenter, møtereferater m.m.

VBT oppfordrer medlemmene til å sjekke ut innholdet, det er etter hvert blitt en omfattende erfaringsdatabank som kan være nyttig i det daglige arbeidet.

Comments are closed.