16.03.2009
Sommermøte Fredrikstad 10 – 12 juni 2009 Erfaringsutveksling Gatudrift og underhåll 2009

Sommermøtet i Fredrikstad blir fra 10 – 12 juni på SAS Radisson hotell. Program kommer senere, men merk av datoene allerede nå.

Flere av medlemmene har tatt initiativ til erfaringsutveksling.  Innleggene som sendes til meg legges fortløpende ut på intranett under hver kommune og på temasidene.

Oslo videresender invitasjon til konferanse i Stockholm, Gatudrift og underhåll 2009. http://www.gatudrift.se/

Comments are closed.