Vi ønsker små og store nyheter fra medlemmene slik at aktiviteten på hjemmesiden øker. Har du noe nytt å fortelle, det kan være dere har laget en ny plan, veileder, eller en sak til behandling som dere vil fortelle om. Det kan også være metoder eller produkter dere prøver ut og har fått gode eller dårlige erfaringer med. I det hele tatt noe (smått eller stort) dere tror at andre i VBT har glede av å vite. Send en e-post og sekretæren legger ut nyheten.

Comments are closed.