02.10.2008
Sekretæren i VBT var i møte hos KS den 1. oktober 2008 – foreløpig orientering.

Møte kom i stand som følge av en henvendelse etter sommermøtet i Stavanger.  Det ble gitt en presentasjon av VBT. Videre var følgende prosjekttema spilt inn til debatt før møtet:

1. Dokumentasjon av vedlikeholdsetterslepet på det kommunale vegnettet.
2. Metode for å beregne verdien av det kommunale vegnettet.
3. Anbefaling til inndeling av tjenester, funksjoner og arter i KOSTRA.
4. Utvikle felles kvalitetsindikatorer og nøkkeltall.
5. Anbefalt drift og vedlikeholdsstandard

Tema 1 og 2 var interessante for KS og de skal jobbe videre med å få opp disse som FoU prosjekt i regi av KS. Endelig avklaring av dette vil komme før årsskiftet.

Tema 3 og 4 ble anbafalt løst gjennom KOSTRA-samferdsel og ASSS-samarbeidet.

Tema 5 er igangsatt som prosjekt i VBT, man henger sammen med 1 og 2 for beregning av etterselpet.

Så snart det er noe nytt i forhold til disse prosjektene vil det komme informasjon på hjemmesiden.

Comments are closed.