19.08.2011
På sommermøtet var det enighet om å sender ut forespørsel om erfaringer til medlemskommunene med microtrenching. Medlemmene var aktiv med spørsmål og svar før sommeren og flere har sikkert nye aktuelle tema klar for erfaringsutvekling. Oppsumeringene ligger i arkivet på intranett.

På sommermøtet var det enighet om å sender ut forespørsel om erfaringer til medlemskommunene med microtrenching. Når tilbakemeldinger fra medlemmene foreligger vil sekretæren lage en liten rapport som oppsummerer erfaringene og lager.

Andre spørsmål og svar ligger i arkivet.

Comments are closed.