målerapport LED-Ensjøveien 20130502

2013 målerapport LED-Ensjøveien 20111110

Oslo kommune har gjort målinger av belysning på en ny vei hvor vi har satt opp LED belysning. Alt er nytt, nye stolper, nye armaturer, nye kabler osv. Det er gjort lysberegninger der slik at stolpeavstand og stolpehøyde er i tråd men lys kravene(normen).

Kommunen fikk deretter Norconsult til å måle lysutbytte etter ett år, og etter 2 år nå sist høst. Rapporten gir ikke gode resultater for dette anlegget, Lystilbakegangen er på over 25% i løpet av to år!

 

Comments are closed.