07.10.2009
Nå er resultatene av kartleggingen av vegkapital og vedlikeholdsetterslep lagt ut på hjemmesiden til KS.

Skal kommunene nå akseptabel standard på veiene, trengs det rundt 40 milliarder kroner. Beregnet etterslep på det kommunale veiene er rundt 11-13 milliarder. På veiene som fylkene har ansvaret for fra 2010 er etterslepet beregnet til 23 milliarder kroner.

Les mer på følgende link:

http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-utvikling/fou/Vei-i-vellinga/

Comments are closed.