23.03.2009
Arbeidsseminar- invitasjon til deltagelse.

VBT har jobbet for å få igang dette prosjektet, og medlemmene oppfordres til å følger opp med deltakelse på arbeidseminarene.

• Oslo 15.april
• Kristiansand 16.april
• Bergen 17.april
• Trondheim 21.april
• Tromsø 23.april

For informasjon og påmelding


Hvorfor delta?

Deltakelse på arbeidsseminaret gir godt grunnlag for dokumentasjon av tilstanden på det
kommunale vegnettet. Dette kan brukes som innspill i budsjettprosesser og som
kommunikasjonsverktøy internt og eksternt.

Kommunene bidrar til å estimere samlet, nasjonalt behov for oppgradering og kostnader
knyttet til dette.

Dette vil bidra til en solid dokumentasjon av samlet vedlikeholdsetterslep i
kommunesektoren, som kan brukes i det generelle arbeidet med kommuneøkonomi og
spesielt i konsultasjonene mellom Regjering/Storting og kommunesektoren.

Gjennom deltagelse får man også informasjon og kompetanseheving i form av opplæring i
metodikken, innspill og diskusjoner på arbeidsseminar etc.

Ensartet registrering av det kommunale vegnettet gir mulighet for en rekke
sammenligninger med øvrige kommuner, lands- og fylkesgjennomsnitt etc. Metoden er
repeterbar og kommunene får således et verktøy til å følge sin egen utvikling over tid.

Påmelding
Påmelding kan gjøres her: http://ks-deltagelse.tilstandsregistrering.no/
Det koster ingenting å delta, men eventuelle reisekostnader må dekkes av den enkelte kommune.

Comments are closed.