10.03.2008
Lederen i KOSTRA-samferdsel ønsker nytt medlem fra VBT. Håper vi kan finne er representant. Frist for å melde sin interesse er 10 april.

Jan Monsrud Seniorrådgiver i SSB og leder av arbeidsgruppa for KOSTRA Samferdsel har igjen tatt kontakt for å finne en representant fra VBT som kan delta i arbeidsgruppa for KOSTRA Samferdsel til erstatning for Finn Gulbrandsen fra Bærum kommune som er sluttet i kommunen.

Jan Monsrud mener det vil være en fordel dersom også den nye kommunerepresentanten representerte en VBT-kommune, og ønsker at vi revurderer spørsmålet og finner en som kan utføre denne oppgaven.

Det er formelt sett KS som utnevner ny representant, men de har bedt Monsrud om å ta kontkt med VBT for å finne en representant og vi kan regne med godkjenning fra KS.

Link til KOSTRA-samferdsel sin rapport for 2007 (under fagutvikling på intranett):

https://www.vegforum.no/index.cfm?tmpl=advdoc/documentlist&advdocid=67&advdocsubDir=%5C2008%20KOSTRA&advdocpreDir=

Comments are closed.