28.05.2008
KOSTRA samferdsel ønsker innspill til nye kvalitetsindikatorer for veisektoren i kommunene.

Arbeidsutvalget besluttet i sist møte at sekretæren skulle representere VBT i KOSTRA samferdsel i årets møter. Første møte i 2008 ble avviklet den 9 mai hos Statistisk sentralbyrå.  Referatet er lagt ut på intranett.

Det viktigste punktet til oppfølging er innspill til kvalitetsindikatorer som medlemmene ønsker at KOSTRA-samferdsel skal innarbeide.

Fredrikstad kommune har tatt initiativet til å ta opp igjen ASSS-samarbeidet, i denne sammenheng er det også aktuelt å vurdere etablering av felles sammenlignbare nøkkeltall. Flere av VBT-kommunene er invitert til dette samarbeidet.

Comments are closed.