Nå har flere sendt inn sine konkurransegrunnlag og de er lastet inn på vårt intranett, nyttig erfaringsutvekling og kan bidra til en besparelse i arbeid hos den enkelte. Filene er lagret under erfaringsutveksling – kontrakter og deretter kategorisert etter hvilket fagområde det gjelder for.

Comments are closed.