27.08.2007
Statens vegvesen inviterer til deltakelse i referansegruppe i etatsprosjektet – Kompetanseutvikling drift og vedlikehold. Vil du være deltaker?

Hensikten med prosjektet er å heve fagkompetanse og status for drift og vedlikehold i Statens vegvesen og i bransjen for øvrig. Prosjektet er 4-årig og varer ut 2010.

Referansegruppen skal ha 1-2 møter pr. år og skal

– gi råd og innspill til planleggingen og gjennomføringen av prosjektet
– hjelpe til å knytte nødvendige kontakter for bistand og deltakelse i prosjektet
– bidra til å gjøre resultater fra prosjektet kjent og implementert

Det skal være et oppstartseminar på Gardermoen den 24. oktober 2007.

Vi er invitert til å stille med 1-2 deltakere. Er du interessert så send e-post

Mer informasjon?  Ta kontakt med sekretæren.

Comments are closed.